Knivbrev®

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från din beställning av ett Knivbrev. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningen. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den mallen nedan, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du senare (efter ångerfristen löpt ut och redan tidigare nyttjat och betalt Knivbrev) inte önskar nyttja fler Knivbrev kan du välja att avsluta i förtid. Knivbrev har då rätt att fakturera dig för eventuellt utskickat material, arbete och porto med 200 kr. Eventuella rabatter som gör att priset per föremål skiljer sig mellan det du har betalt jämfört med vad du skulle ha betalat om du valt färre Knivbrev per år eller en engångsslipning räknas då upp och faktureras.

Om du frånträder detta avtal innan ångerfristen löp ut och före det att vi skickat ut ditt Knivbrev kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att överföra din inbetalning vi en bankkontotransaktion om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Var noga med att även fylla i bank, clearingnummer och kontonummer i din kommunikation med oss så att vi vet var vi ska återföra dina pengar. Utbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit denna nödvändiga information eller annan information som gör att vi kan genomföra utbetalningen.

I det fall Knivbrevet redan har skickats ut tar vi betalt för det material som inte går att återanvända. Kostnaden för detta är 200 kronor. Vi kan däremot återanvända visst material så om du återsänder Knivbrevet på egen bekostnad faktureras du endast 100 kr för det material som aldrig kommer kunna återanvändas. Denna inbetalning drar vi av om du i framtiden beställer ett nytt Knivbrev som då nyttjas.

Blankett för ångerrätt

Ångerblankett-Knivbrev

Konsumentens rätt till hjälp

Du har som konsument alltid rätt att vända dig direkt till Knivbrev för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör beställning. Se även mer information om din rätt som konsument på www.konsumentverket.se samt din rätt som konsument att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”).

Beställ inom:

TIM MIN SEK
så skickar vi ditt Knivbrev idag.

Hur många föremål vill du ha slipade?


Privatperson
Företag
?
Välj antal föremål du vill få slipade. Om du t.ex. har 4 knivar och 2 saxar väljer du 6 st. Om du önskar få fler än 7 föremål slipade så delas det upp på 2 Knivbrev som du självklart då även kan skicka in vid olika tillfällen!
?
Vill du alltid se till att ha vassa Knivar väljer du att få hem ett Knivbrev ex. 1-2 gånger per år för bättre priser. Annars väljer du en engångsslipning och beställer nytt Knivbrev vid behov.
?
Pro-slipning bör du som har knivar som kostar mer än 450 kronor styck välja! Pro-slipningen innebär att mer tid läggs på slipning och poleringen av eggen. Pro valet innebär även snabbare retur. Se priser i huvudmenyn för mer information.
?
För dig som har fått ett presentkort ska du välja “Nyttja presentkort du fått” som val för antal knivbrev per år. Därefter fyller du i koden här. Om du väljer engångsslipning döljs denna ruta då vi aldrig erbjuder rabatt på det.
?

Standard innebär att Knivbrevet transporteras som ekonomibrev. Transporttid 3-4 vardagar.

Med express sker transporten som A -post. Transporttid 1-2 vardagar i alla led. Kostar totalt 49 kr extra.

Observera att transport ej sker under helger vilket måste adderas till transporttiden.

Jag accepterar villkoren
?
Välj antal föremål du vill få slipade. Om du t.ex. har 4 knivar och 2 saxar väljer du 6 st. Om du önskar få fler än 7 föremål slipade så delas det upp på 2 Knivbrev som du självklart då även kan skicka in vid olika tillfällen!
?
Vill du alltid se till att ha vassa Knivar väljer du att få hem ett Knivbrev ex. 1-2 gånger per år för bättre priser. Annars väljer du en engångsslipning och beställer nytt Knivbrev vid behov.
?
Pro-slipning bör du som har knivar som kostar mer än 450 kronor styck välja! Pro-slipningen innebär att mer tid läggs på slipning och poleringen av eggen. Pro valet innebär även snabbare retur. Se priser i huvudmenyn för mer information.
?
För dig som har fått ett presentkort ska du välja “Nyttja presentkort du fått” som val för antal knivbrev per år. Därefter fyller du i koden här. Om du väljer engångsslipning döljs denna ruta då vi aldrig erbjuder rabatt på det.
?

Standard innebär att Knivbrevet transporteras som ekonomibrev. Transporttid 3-4 vardagar.

Med express sker transporten som A -post. Transporttid 1-2 vardagar i alla led. Kostar totalt 49 kr extra.

Observera att transport ej sker under helger vilket måste adderas till transporttiden.

Jag accepterar villkoren
Ställ din fråga här

Lämna ett meddelande så återkommer vi snarast!