Privatperson
Företag
?
Välj antal föremål du vill få slipade. Om du t.ex. har 4 knivar och 2 saxar väljer du 6 st. Om du önskar få fler än 7 föremål slipade så delas det upp på 2 Knivbrev som du självklart då även kan skicka in vid olika tillfällen!
?
Vill du alltid se till att ha vassa Knivar väljer du att få hem ett Knivbrev på abonnemang ex. 1-2 gånger per år för bättre priser. Annars väljer du en engångsslipning och beställer nytt Knivbrev vid behov.
?
Pro-slipning bör du som har knivar som kostar mer än 450 kronor styck välja! Pro-slipningen innebär att mer tid läggs på slipning och poleringen av eggen. Pro valet innebär även snabbare retur. Se priser i huvudmenyn för mer information.
?

Standard innebär att Knivbrevet transporteras som ekonomibrev (B-post) till och från oss. Transporttid 3-4 vardagar åt vardera håll.

Med express sker transporten som A -post. Transporttid 1-2 vardagar i alla led. Kostar totalt 49 kr extra + slipning samma dag vi får in det.

Observera att transport ej sker under helger vilket måste adderas till transporttiden.

?
För dig som har fått ett presentkort ska du välja “Nyttja presentkort du fått” som val för antal knivbrev per år. Därefter fyller du i koden här. Om du väljer engångsslipning döljs denna ruta då vi aldrig erbjuder rabatt på det.
Jag accepterar villkoren
?
Välj antal föremål du vill få slipade. Om du t.ex. har 4 knivar och 2 saxar väljer du 6 st. Om du önskar få fler än 7 föremål slipade så delas det upp på 2 Knivbrev som du självklart då även kan skicka in vid olika tillfällen!
?
Vill du alltid se till att ha vassa Knivar väljer du att få hem ett Knivbrev på abonnemang ex. 1-2 gånger per år för bättre priser. Annars väljer du en engångsslipning och beställer nytt Knivbrev vid behov.
?
Pro-slipning bör du som har knivar som kostar mer än 450 kronor styck välja! Pro-slipningen innebär att mer tid läggs på slipning och poleringen av eggen. Pro valet innebär även snabbare retur. Se priser i huvudmenyn för mer information.
?

Standard innebär att Knivbrevet transporteras som ekonomibrev. Transporttid 3-4 vardagar.

Med express sker transporten som A -post. Transporttid 1-2 vardagar i alla led. Kostar totalt 49 kr extra.

Observera att transport ej sker under helger vilket måste adderas till transporttiden.

?
För dig som har fått ett presentkort ska du välja “Nyttja presentkort du fått” som val för antal knivbrev per år. Därefter fyller du i koden här. Om du väljer engångsslipning döljs denna ruta då vi aldrig erbjuder rabatt på det.
Jag accepterar villkoren

Beställ inom:

TIM MIN SEK
så skickar vi ditt Knivbrev idag.

58 års erfarenhet i 3 generationer

Över 225.000 nöjda & återkommande kunder

Du får hem allt för trygg & säker transport

DATAHANTERING/PERSONUPPGIFTER

I samband med beställning godkänner Användaren att Knivbrev AB lagrar och använder uppgifter i verksamheten i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service som Användaren förväntar sig av Knivbrev AB.

Vi får inte radera kunduppgifter inom 7 år…

Under 2018 ersattes PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom Knivbrev AB inte lämnar ut uppgifter till tredje part annat än vid fakturering och inkassoärenden samt för att recensera oss innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av Användarens information eller Knivbrev ABs relation till Användaren. Det är även viktigt att förstå att det finns andra lagar som övertrumfar GDPR. Exempelvis kräver bokföringslagen att alla fakturor sparas i 7 år och de innehåller all information du som kund angett vid beställning. Vi har mao inte ens någon laglig rätt att ta bort en kund som säger “radera allt ni har om mig” utan måste i första hand följa bokföringslagen som säger att uppgifterna måste sparas i 7 år. Därefter raderar vi samtliga uppgifter om kunden.

En skillnad är att Knivbrev AB som företag har utsett ett dataskyddsombud. Hos Knivbrev AB är det VD, Michael Johansson (info@knivbrev.se) som är dataskyddsombud. Har du frågor kring hur Knivbrev AB behandlar din information som titta gärna här på denna sida eller kontakta oss på info@knivbrev.se.

När Användaren beställer ett Knivbrev så lämnar Användaren ifrån sig information. Denna information inkluderar t.ex. var man bor, vilken e-postadress och mobilnummer Användaren har samt information kring själva beställningen i form av periodicetet på Knivbrev och antal skydd samt leveransfart. Vissa av Knivbrev ABs kunder undrar vad Knivbrev AB gör med informationen och här beskrivs mer informellt hur Knivbrev AB arbetar med information.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING

Knivbrev AB samlar in så lite information som möjligt och kompletterar inte informationen från annat håll än det Användaren själv registrerar. Knivbrev AB behöver veta var Användaren bor för att kunna skicka Knivbrevet rätt. Beställer Användaren till sitt jobb eller sommarställe behöver Knivbrev AB inte ens veta var Användaren bor. Utöver adressen behöver Knivbrev AB även Användarens mobilnummer för att kunna avisera en försändelse som brevbäraren inte väljer att dela ut direkt i brevlådan. Mailadressen behöver Knivbrev AB samt Knivbrev ABs faktureringspartner för att kunna skicka ut fakturan via mail. Betalas inte fakturan trots påminnelser behöver även vår faktureringspartner göra ytterligare efterforskning kring folkbokföringsadress för att kunna skicka inkassokravet rätt vilket Inkassolagen kräver. Inkassokravet kan skickas från fakturapartnern direkt eller via ett mer traditionellt och renodlat Inkassobolag. Informationen kring beställningen används för att Användaren knivbrev ska kunna packas med rätt antal skydd samt när nästa Knivbrev ska skickas ut för dem som väljer abonnemang.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I?

När Användaren beställer ett Knivbrev så går ordern från hemsidan där en kopia på ordern sparas till Knivbrev ABs egenutvecklade affärssystem.

WordPress

Knivbrev ABs hemsida bygger på den väletablerade plattformen WordPress som uppdateras regelbundet. Hemsidan driftas av ett externt företag vars tekniker endast har tillgång till installationen i syfte att kunna avhjälpa fel. Där sparas bilder, texter m.m. som visas på hemsidan. När Användaren genomför en beställning sparas en backup på beställning i WordPress. Denna raderas automatiskt efter den tid övriga lagar som t.ex. bokföringslagen kräver att ett företag sparar underlag och verifikat. Syftet med denna backup är att ha redundans i systemen.

Vårt affärssystem

Användarens beställning och registrerade uppgifter skickas automatiskt in i vårt affärssystem. Detta system har endast Knivbrev ABs personal samt IT -tekniker tillgång till.
I beställningen finns information om antal skydd och hur ofta Användaren önskar sitt Knivbrev eller om det rör sig om en engångsslipning. Speciella önskemål kring t.ex. slipning, omslipning eller om Användaren varit missnöjd med något sparas även i systemet. En sådan notis kan exempelvis se ut så här:

“12345: Kund var inte nöjd med skärpan, nytt Knivbrev har skickats ut för omslipning, kontrollera omslipning med laser, se ärende 098765 i Freshdesk”

Referensen till Freshdesk avser att det finns en mailkonversation som sparats i det systemet, se nästa rubrik. Även bristande betalningar kan registreras som en notis i affärssystemet.

Mailsystem (Freshdesk)

När du skickar ett mail till Knivbrev ABs info -adress så passerar de först Googles servrar (Gmail) där en kopia på all konversation sparas. Därefter skickas mailet vidare till ett ärendehanteringssystem som heter Freshdesk. Den information som förmedlas i Freshdesk och Gmail hanteras och skyddas av dessa två företag. Mail som skickas till eller ifrån oss sparas i maximalt den tid bokföringslagen kräver detta. Om kommunikationen inte avser ekonomiska mellanhavanden eller specika synpunkter kring slipning som kan vara viktiga för Användarens slipresultat i framtiden så sparas mailen normalt i maximalt 2 år innan de raderas.

Mail som skickas från en anställd skickas via Gmail.

Genom vårt samarbete med en 3:e parts faktureringspartner har Användaren även möjlighet att kommunicera med Knivbrev AB direkt via mailfakturan. Denna information sparas då av faktureringspartnern. Ett sådant mail skickas därefter vidare till Freshdesk där även mailkorrespondens sparas enligt ovan. Knivbrev AB använder alltid Freshdesk eller Gmail för att kommunicera via mail med Användare.

Utdrag från mailkonversation kan vid behov även sparas i Knivbrevs affärssystem.

DATASKYDDSANSVARIG HOS KNIVBREV AB?

Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ha kontakt så maila info@knivbrev.se.

HUR ANVÄNDER KNIVBREV AB DEN HÄR INFORMATIONEN?

Knivbrev AB använder informationen för att expediera din beställning. Knivbrev AB använder din e-postadress för att kunna skicka orderbekräftelse samt fakturan till Användaren. Knivbrev AB kan även använda din mailadress till att skicka ut information och erbjudanden men alltid endast med Knivbrev AB som avsändare, dvs. registrerade personuppgifter säljs aldrig vidare till någon 3:e part! Om Användaren inte önskar ta del av denna information eller erbjudanden igen så kan Användaren enkelt via en länk i mailet avbeställa vidare informationsbrev.

VARFÖR SPARAR KNIVBREV AB INFORMATION?

Knivbrev AB sparar information av bokföringstekniska skäl. Bokföringslagen och Skattemyndigheten kräver att ekonomiska verifikat, transaktioner, uppgörelser m.m. kan redovisas en lång tid efter det att övriga mellanhavanden mellan Knivbrev AB och Användaren har upphört.

COOKIES

Knivbrev AB använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra eventuell rabattkod från t.ex. Facebook eller vid ett Googlesök samt registrera beställningar från olika marknadskanaler och annonser. Vi använder dessutom Googles tjänster “Google Analytics” och “Google Remarketing”. Även dessa tjänster använder Cookies.

INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER

Knivbrev AB lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS

Den information Knivbrev AB sparar finns kvar som underlag under den tid som myndigheterna och t.ex. bokföringslagen så kräver och får därför inte raderas före denna tid passerat (7 år). Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@knivbrev.se läsa vidare på www.gdpr.se.

SAKNAR DU NÅGOT?

Som de flesta företagare håller med om så är nya GDPR otroligt luddig och det finns egentligen inga tydliga mallar och exakta riktlinjer att följa utan snarare drag med en stor bred juridisk pensel. Vi hoppas därför att vi fått med allt som kan intressera dig. Saknar du någon information får du mer än gärna informera oss om detta på info@knivbrev.se så kompletterar vi detta snarast.